KPUD BLORA ANTISIPASI JO NGGASI TUKUL CLASTER ANYAR BAR PILKADA

 

INDES-POLITIK- KPUD BLORA ANTISIPASI JO NGGASI TUKUL CLASTER ANYAR BAR PILKADA BLORA

BLORA, Dinkes Blora mrediksi bakal tukul klaster anyar Covid-19 akibat penyelenggaraan Pilkada, ambak sitik nanging tetep kudu diprayitnani, lan perlu penanganan ekstra dening KPUD Blora lan Dinkes Blora dewe. 

Sawetara iku, ana 229 anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada Kabupaten Blora dinyataake "reaktif" nalika dirapid test. 27 anggota positif Covid wektu diswab test.

Kabid Pencegahan Penanggulangan Penyakit lan Penyehatan Lingkungan Permukiman (P3PLP) Dinkes Blora Edi Sucipto kandha, jumlah iki diprakirakne isih iso tambah yen ngelingi isi ana 9.861 anggota KPPS liyane sing durung dirapid.

"Secara keseluruhan KPPS sing bakal dirapid test ana 20.821, sing wis dirapid lagi 10.960 wong. Dadi isih ana sangangewunan isih nunggu giliran rapid," ujare.

Prosentase Isih Sitik

Seka data kasebut, miturut Edi, jumlah petugas sing positif isih sitik. Prosentasene udakara 0,2 persen. "Nek sak iki pancen urung isa diarani representatif, amarga prosentasene isi sitik seka jumlah keseluruhan petugas sing ana," jlentrehe.

Wingi-wingi, Ketua KPU Blora M Khamdun ujar yen pelaksanaan rapid test dijumbuhake karo jadwale petugas medis ing saben-saben Kecamatan. Yen ana sing dinyatakan reaktif, KPU ora bakal ngganti lan ming nyuwun marang sing bersangkutan nglakoni isolasi mandiri.

"Ora kita ganti. Kita mung njaluk wong-wong iku isolasi ing ngomah. Mula iku, rapid test kita gelar luwih awal. Iki ben yen ana sing reaktif, wong-wong iku isih duwe wektu kanggo isolasi ingga mbesuke wis dinyatakake sehat maneh," pungkase. (R-H)